dnes je: 28.09.2022 svátek má: Václav

SO NV - návrh závěrečného účtu 2017

datum vyvěšení: 25.05.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2017
plné znění dokumentu:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2017
Přiložené soubory:
Návrh závěrečného účtu 2017 (94.13 KB)
Návrh závěrečného účtu 2017 - rozpis (122.21 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2017 Fin 2-12M (407.76 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2017 OÚPO 4-02 (74.99 KB)
Rozvaha k 31.12.2017 (81.5 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (2.48 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2017 (157.77 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2017 (82.69 KB)
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best