dnes je: 26.05.2019 svátek má: Filip

Závěrečný účet obce 2016 - návrh

datum vyvěšení: 05.06.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2016 - návrh
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2016 - návrh
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2016 - návrh (29 KB)
Závěrečný účet obce 2016 rozpis - návrh (330 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (461.67 KB)
Výkaz zisku a ztráty (76.46 KB)
Rozvaha (82.89 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (36 KB)
Hodnotící zpráva (96 KB)
Rozvaha Služby Pleše s.r.o. (54.15 KB)
Výkaz zisku a ztráty Služby Pleše s.r.o. (39.53 KB)
Výsledovka Služby Pleše s.r.o. (24.44 KB)
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best