dnes je: 20.10.2018 svátek má: Vendelín

SO NV - závěrečný účet 2016

datum vyvěšení: 03.07.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - záv?re?ný ú?et 2016
plné znění dokumentu:
Přiložené soubory:
SO NV - závěrečný účet 2016 rozpis (47.5 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (421.21 KB)
Výkaz zisku a ztráty (75.25 KB)
Rozvaha (81.75 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (2.41 MB)
Hodnotící zpráva (89.5 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem (28 KB)
SO NV - závěrečný účet 2016 (220.24 KB)
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best