dnes je: 20.02.2019 svátek má: Oldřich

SO NV - návrh závěrečného účtu 2016

datum vyvěšení: 24.05.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Návrh záv?re?ného ú?tu 2016
plné znění dokumentu:
SO NV - Návrh závěrečného účtu 2016
Přiložené soubory:
Návrh závěrečného účtu 2016 (27.5 KB)
Návrh závěrečného účtu 2016 - rozpis (47.5 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (421.21 KB)
Výkaz zisku a ztráty (75.25 KB)
Rozvaha (81.75 KB)
Zprává o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (2.41 MB)
Hodnotící zpráva (89.5 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem (28 KB)
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best