dnes je: 21.10.2019 svátek má: Brigita

úřední deska (Veřejné vyhlášky)

01.10.2019 | Zásady územního rozvoje Jč kraje 4. aktualizacejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
4. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje a vyhodnocení vliv? na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit p?ipomínky k zpracovanému návrhu.
15.02.2019 | Dražební vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Dražební vyhláška - Benda Martin
08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství
09.06.2017 | Veřejná vyhláška - Nováková Magdalenajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost
19.04.2017 | Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Stanovení p?echodné úpravy provozu - Opat?ení obecné povahy
26.09.2016 | Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnostjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost - Nováková Magdalena
18.07.2016 | Veřejná vyhláška - stavební povoleníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - stavební povolení
09.06.2016 | Veřejná vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: 11.07.2016 Ve?ejná vyhláška - návrh zprávy o uplat?ování územního plánu Pleše
19.04.2016 | Veřejná vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Zpráva o uplat?ování Zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje ve zn?ní Aktualizace ?. 3
23.10.2013 | Veřejná vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška doru?ení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje, v?etn? vyhodnocení vlivu na životní prost?edí a informace o možnosti uplatnit p?ipomínky k zpracovanému návrhu 156d
23.07.2012 | Vydání územního plánu obce Plešejsou přiloženy soubory
sejmuto: 21.08.2012 Ve?ejná vyhláška - vydání územního plánu Pleše. Obsah viz. p?iložené soubory
28.03.2012 | Veřejná vyhláška - Veřejné projednání ÚPjsou přiloženy soubory
sejmuto: 30.05.2012 Ve?ejná vyhláška - Ve?ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu PLEŠE s odborným výkladem
25.10.2010 | Veřejná vyhláška kraj jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška, týkající se zahájení ?ízení o vydání Zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje.
21.08.2009 | Návrh zadání územního plánujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh zadání územního plánu.
20.04.2009 | Vyhláška daň z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Vym??ení dan? z nemovitosti na rok 2009

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(64),   Veřejné vyhlášky(15),   Vyhlášky(7),   nezařazené (113), 
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0