dnes je: 18.01.2018 svátek má: Vladislav

úřední deska (nezařazené)

1f88 1f47 1f46 1f50
15.12.2017 | Volby - oznámení o době a místě konání volby prezidenta republikyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání volby prezidenta republiky
14.12.2017 | Volby - zasedání okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - zasedání okrskové volební komise
08.12.2017 | Pozvánka na zasedání ZO 18.12.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zasedání ZO 18.12.2017
01.12.2017 | Pacht - Velký obecnýjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pacht - Velký obecný
21.11.2017 | Volby - jmenování zapisovatel OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OkVK
21.11.2017 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
23.11.2017 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? OkVK
04.09.2017 | Oznámení o výběrovém řízení s aukcíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
UZSVM - Oznámení o výb?rovém ?ízení s aukcí
03.11.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 13.11.2017
01.11.2017 | Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Státní pozemkový ú?ad - Státní pozemkový ú?ad
05.10.2017 | SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017
15.03.2017 | SMO BV - pozvánka na VH 30.3.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 30.3.2017
| SMO BV - závěrečný účet 2016 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et 2016 - návrh
29.06.2017 | Závěrečný účet obce 2016 jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2016
05.06.2017 | Závěrečný účet obce 2016 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2016 - návrh
04.10.2017 | Volby - oznámení o době a místě konání volebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky
03.07.2017 | SO NV - závěrečný účet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et 2016
20.03.2017 | SO NV - oznámení o zveřejněníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o zve?ejn?ní dokument? k hospoda?ení svazku
10.04.2017 | SMO BV - závěrečný účet za rok 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et za rok 2016
27.02.2017 | Mikroregion - závěrečný účet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - Záv?re?ný ú?et 2017
15.09.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
07.09.2017 | Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Jmenování zapisovatele
22.08.2017 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Po?et a sídlo volebních okrsk?
15.08.2017 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Stanovení minimálního po?tu ?len? okrskové volební komise
| Státní pozemkový úřad - nábídka pozemků k pronájmujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Státní pozemkový ú?ad - nabídka pozemk? k pronájmu
19.06.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka za zasedání ZO dne 28.6.2017
24.05.2017 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Návrh záv?re?ného ú?tu 2016
12.05.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO dne 22.5.2017
17.03.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
01.03.2017 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
06.02.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
19.12.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
16.11.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.10.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínikáchjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?ís. C/69/2016
07.10.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.09.2016 | Oznámení o době a místě konání volebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Zastupitelstva Jiho?eského kraje
26.08.2016 | Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.08.2016 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
10.08.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo C/46/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?íslo C/46/2016
| Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Stanovení minimálního po?tu ?len? OkVK
15.07.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka za zasedání ZO
23.06.116 | Elektronická evidence tržebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Elektronická evidence tržeb
10.06.116 | Závěrečný účet obce 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce rok 2015
01.06.116 | SO NV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Svazek obcí Naše voda - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016
04.04.2016 | SMO BV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - rozpočet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - návrh rozpo?tu na rok 2016
25.02.2016 | Mikroregion - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - záv?re?ný ú?et 2015
16.11.2015 | SO NV - návrh rozpočtu 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2016
05.10.2015 | Záměr - pacht pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - pach pozemk?
24.11.2015 | Mikroregion - návrh rozpočtu 2016
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion ?e?icko - návrh rozpo?tu 2016
22.09.115 | Záměr - směna pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r sm?ny pozemk?
01.07.115 | Záměr - prodej pozemkujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r prodat pozemek
01.04.115 | SO NV - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
záv?re?ný ú?et 2014
12.06.115 | Závěrečný účet obce 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2014
25.03.115 | Mikroregion - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
viz p?ílohy
01.03.115 | DSO - rozpočet na rok 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
návrh rozpo?tu na rok 2015
08.01.115 | SMO BV - rozpočet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
viz p?iložený dokument
| Závěrečný účetjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce
26.05.115 | Oznámení o výběrovém řízeníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení ?íslo C/67/2015 a jeho podmínkách na zajišt?ní zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území a obci Pleše
07.04.115 | Informce provozovatele vodovodujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Informace provozovatele vodovodu
07.04.115 | oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o návrzíchopat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek
06.02.115 | Opatření KÚ 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Opat?ení KÚ 1/2015 19f5
18.08.2014 | Počet a místo volebních okrsků volby 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
| Závěrečný účet obcejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2013
05.05.2014 | Oznámení o době a místě konání voleb do EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a konání voleb do Evropského parlamentu
| počet a sídlo volebních okrsků pro volbyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
po?et a sídlo volebních okrsk? pro volby do Evropského parlamentu
17.09.2013 | Volební okrsky volby 2013jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Po?et s sídlo volebních okrsk?
04.03.2013 | Závěrečná zpráva mikroregionjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zpráva o p?ezkoumání hospoda?ení Mikroregionu
02.05.2013 | Ustanovení opatrovníkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Romanu Bilaovi, nar. 2.7.1975

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(25),   Veřejné vyhlášky(13),   Vyhlášky(7),   nezařazené (70), 
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0