dnes je: 21.10.2019 svátek má: Brigita

úřední deska (nezařazené)

1f9f 1f50
11.10.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019
30.08.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019
19.02.2019 | Pronájem - klubovnajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - klubovna
19.02.2019 | Pronájem - pedikúrajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - pedikúra
28.12.2018 | Pronájem - kadeřnictvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - kade?nictví
04.07.2019 | SO NV - závěrečný účet za rok 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Záv?re?ný ú?et za rok 2018
28.06.2019 | Závěrečný účet obce 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018
21.05.2019 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2018
27.05.2019 | Závěrečný účet obce 2018 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018 - návrh
13.06.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019
27.05.2019 | Volby - výsledky hlasování EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - výsledky hlasování EP
1f42
20.05.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.5.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.5.2019
09.05.2019 | Volby - oznámení o době a místě konání voleb - EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Evropského parlamentu
09.04.2019 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
25.03.2019 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? OkVK
15.03.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 25.3.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 25.3.2019
01.02.2019 | Kůrovec - Informace vlastníkům lesůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
K?rovec - Informace vlastník?m les?
11.02.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 18.2.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 18.2.2019
19.12.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2018
07.12.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 17.12.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 17.12.2018
05.11.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 12.11.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 12.11.2018
25.10.2018 | ZO - ustavující zasedáníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
ZO - ustavující zasedání 5.11.2018
16.04.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 23.4.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 23.4.2018
17.09.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
1f59 Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018
08.10.2018 | Volby - výsledky hlasování ZOjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - výsledky hlasování - volby do ZO
29.06.2018 | Závěrečný účet obce 2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2017
11.06.2018 | Závěrečný účet obce 2017 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2017 - návrh
12.09.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018
12.09.2018 | Volby - oznámení o době a místu konání voleb - ZOjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a místu konání voleb do ZO
09.07.2018 | SO NV - závěrečný účet za rok 2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et za rok 2017
25.05.2018 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2017
21.08.2018 | Volby - jmenování zapisovatel OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OkVK
| Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
01.08.2018 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? okrskové volební komise
29.06.2018 | Volby - počet členů ZOjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et ?len? ZO
20.06.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 28.6.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 28.6.2018
15.06.2018 | GDPR - informace pro účastníky obecních akcíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
1f66 GDPR - informace pro ú?astníky obecních akcí
21.05.2018 | GDPR - informační povinnostjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
GDPR - informa?ní povinnost
24.04.2018 | Veřejnoprávní smlouva o zápůjčce penězjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejnoprávní smlouva o záp?j?ce pen?z
19.02.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 26.2.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 26.2.2018
19.12.2017 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2017
16.01.2018 | Pozvánka na mimořádné zasedání ZO 19.1.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na mimo?ádné zasedání ZO 19.1.2018
22.01.2018 | Veřejná sbírkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná sbírka - Medovi
15.12.2017 | Volby - oznámení o době a místě konání volby prezidenta republikyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání volby prezidenta republiky
14.12.2017 | Volby - zasedání okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - zasedání okrskové volební komise
08.12.2017 | Pozvánka na zasedání ZO 18.12.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zasedání ZO 18.12.2017
01.12.2017 | Pacht - Velký obecnýjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pacht - Velký obecný
21.11.2017 | Volby - jmenování zapisovatel OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OkVK
21.11.2017 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
23.11.2017 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
1f49 Volby - minimální po?et ?len? OkVK
04.09.2017 | Oznámení o výběrovém řízení s aukcíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
UZSVM - Oznámení o výb?rovém ?ízení s aukcí
03.11.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 13.11.2017
01.11.2017 | Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Státní pozemkový ú?ad - Státní pozemkový ú?ad
05.10.2017 | SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017
15.03.2017 | SMO BV - pozvánka na VH 30.3.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 30.3.2017
| SMO BV - závěrečný účet 2016 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et 2016 - návrh
29.06.2017 | Závěrečný účet obce 2016 jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2016
05.06.2017 | Závěrečný účet obce 2016 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2016 - návrh
04.10.2017 | Volby - oznámení o době a místě konání volebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky
03.07.2017 | SO NV - závěrečný účet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et 2016
20.03.2017 | SO NV - oznámení o zveřejněníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o zve?ejn?ní dokument? k hospoda?ení svazku
10.04.2017 | SMO BV - závěrečný účet za rok 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et za rok 2016
27.02.2017 | Mikroregion - závěrečný účet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - Záv?re?ný ú?et 2017
15.09.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
07.09.2017 | Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Jmenování zapisovatele
22.08.2017 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Po?et a sídlo volebních okrsk?
15.08.2017 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Stanovení minimálního po?tu ?len? okrskové volební komise
| Státní pozemkový úřad - nábídka pozemků k pronájmujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Státní pozemkový ú?ad - nabídka pozemk? k pronájmu
19.06.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka za zasedání ZO dne 28.6.2017
24.05.2017 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Návrh záv?re?ného ú?tu 2016
12.05.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO dne 22.5.2017
17.03.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
01.03.2017 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
06.02.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
19.12.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
16.11.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.10.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínikáchjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?ís. C/69/2016
07.10.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.09.2016 | Oznámení o době a místě konání volebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Zastupitelstva Jiho?eského kraje
26.08.2016 | Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.08.2016 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
10.08.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo C/46/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?íslo C/46/2016
| Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Stanovení minimálního po?tu ?len? OkVK
15.07.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka za zasedání ZO
23.06.116 | Elektronická evidence tržebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Elektronická evidence tržeb
10.06.116 | Závěrečný účet obce 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce rok 2015
01.06.116 | SO NV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Svazek obcí Naše voda - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016
04.04.2016 | SMO BV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
1f4b SMO BV - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - rozpočet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - návrh rozpo?tu na rok 2016
25.02.2016 | Mikroregion - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - záv?re?ný ú?et 2015
16.11.2015 | SO NV - návrh rozpočtu 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2016
05.10.2015 | Záměr - pacht pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - pach pozemk?
24.11.2015 | Mikroregion - návrh rozpočtu 2016
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion ?e?icko - návrh rozpo?tu 2016
22.09.115 | Záměr - směna pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r sm?ny pozemk?
01.07.115 | Záměr - prodej pozemkujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r prodat pozemek
01.04.115 | SO NV - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
záv?re?ný ú?et 2014
12.06.115 | Závěrečný účet obce 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2014
25.03.115 | Mikroregion - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
viz p?ílohy
01.03.115 | DSO - rozpočet na rok 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
návrh rozpo?tu na rok 2015

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(64),   Veřejné vyhlášky(15),   Vyhlášky(7),   nezařazené (113), 
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0