dnes je: 23.04.2017 svátek má: Vojtěch

úřední deska (nezařazené)

1f8a 1f6b 1472
17.03.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
01.03.2017 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
06.02.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
19.12.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
16.11.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.10.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínikáchjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?ís. C/69/2016
07.10.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO
14.09.2016 | Oznámení o době a místě konání volebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Zastupitelstva Jiho?eského kraje
26.08.2016 | Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komisejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.08.2016 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
10.08.2016 | Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo C/46/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení s následnou aukcí a jeho podmínkách ?íslo C/46/2016
| Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Stanovení minimálního po?tu ?len? OkVK
15.07.2016 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka za zasedání ZO
23.06.116 | Elektronická evidence tržebjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Elektronická evidence tržeb
10.06.116 | Závěrečný účet obce 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce rok 2015
01.06.116 | SO NV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Svazek obcí Naše voda - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na VH 21.4.2016
04.04.2016 | SMO BV - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - záv?re?ný ú?et 2015
04.04.2016 | SMO BV - rozpočet 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - návrh rozpo?tu na rok 2016
25.02.2016 | Mikroregion - závěrečný účet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion - záv?re?ný ú?et 2015
16.11.2015 | SO NV - návrh rozpočtu 2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2016
05.10.2015 | Záměr - pacht pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - pach pozemk?
24.11.2015 | Mikroregion - návrh rozpočtu 2016
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion ?e?icko - návrh rozpo?tu 2016
22.09.115 | Záměr - směna pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r sm?ny pozemk?
01.07.115 | Záměr - prodej pozemkujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
zám?r prodat pozemek
01.04.115 | SO NV - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
záv?re?ný ú?et 2014
12.06.115 | Závěrečný účet obce 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2014
25.03.115 | Mikroregion - závěrečný účet 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
viz p?ílohy
01.03.115 | DSO - rozpočet na rok 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
návrh rozpo?tu na rok 2015
08.01.115 | SMO BV - rozpočet 2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
viz p?iložený dokument
| Závěrečný účetjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce
26.05.115 | Oznámení o výběrovém řízeníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o výb?rovém ?ízení ?íslo C/67/2015 a jeho podmínkách na zajišt?ní zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území a obci Pleše
07.04.115 | Informce provozovatele vodovodujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Informace provozovatele vodovodu
07.04.115 | oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o návrzíchopat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek
06.02.115 | Opatření KÚ 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Opat?ení KÚ 1/2015
18.08.2014 | Počet a místo volebních okrsků volby 2014jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
| Závěrečný účet obcejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2013
05.05.2014 | Oznámení o době a místě konání voleb do EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a konání voleb do Evropského parlamentu
| počet a sídlo volebních okrsků pro volbyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
po?et a sídlo volebních okrsk? pro volby do Evropského parlamentu
17.09.2013 | Volební okrsky volby 2013jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Po?et s sídlo volebních okrsk?
04.03.2013 | Závěrečná zpráva mikroregionjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zpráva o p?ezkoumání hospoda?ení Mikroregionu
02.05.2013 | Ustanovení opatrovníkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Romanu Bilaovi, nar. 2.7.1975

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(6),   Veřejné vyhlášky(11),   Vyhlášky(7),   nezařazené (42), 
OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0