dnes je: 21.10.2019 svátek má: Brigita

úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (64)

22.07.2019 | Rozpočtové opatření č. 5/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 5/2019
09.07.2019 | Rozpočtové opatření č. 4/2019
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 4/2019
28.05.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
St?edn?dobý výhled rozpo?tu 2021 - 2023


Veřejné vyhlášky (15)

01.10.2019 | Zásady územního rozvoje Jč kraje 4. aktualizacejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
4. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje a vyhodnocení vliv? na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit p?ipomínky k zpracovanému návrhu.
15.02.2019 | Dražební vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Dražební vyhláška - Benda Martin
08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství


nezařazené (113)

e5b
11.10.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019
30.08.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019
19.02.2019 | Pronájem - klubovnajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - klubovna


OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0