dnes je: 21.07.2019 svátek má: Vítězslav

úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (59)

28.05.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
St?edn?dobý výhled rozpo?tu 2021 - 2023
02.05.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 (návrh)jsou přiloženy soubory
sejmuto: 28.05.2019 St?edn?dobý výhled rozpo?tu 2021 - 2023 (návrh)
05.04.2019 | SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 1/2019


Veřejné vyhlášky (14)

15.02.2019 | Dražební vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Dražební vyhláška - Benda Martin
08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství
09.06.2017 | Veřejná vyhláška - Nováková Magdalenajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost


nezařazené (107)

e55
28.06.2019 | Závěrečný účet obce 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018
21.05.2019 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2018
27.05.2019 | Závěrečný účet obce 2018 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018 - návrh


OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0