dnes je: 20.10.2020 svátek má: Vendelín

úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (9)

10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016


Rozpočet (78)

16.04.2020 | Rozpočet 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?et 2020
04.03.2020 | Návrh rozpočtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2020
26.02.2020 | SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2020


Veřejné vyhlášky (22)

01.10.2020 | Nařízení KHS JčK 32020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Na?ízení Krajské hygienické stanice Jiho?eského kraje se sídlem v ?eských Bud?jovicích ?. 3/2020
24.09.2020 | Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Stanovení p?echodné úpravy provozu, Opat?ení obecné povahy
09.04.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozhodnutí hejtmanky Jiho?eského kraje ?. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?ní vzniku požáru


f4d

nezařazené (133)

11.10.2020 | Úřední hodiny od 12.10.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Ú?ední hodiny od 12.10.2020
01.07.2020 | SO NV - závěrečný účet za rok 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et za rok 2019
15.09.2020 | Volby - doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu ČRjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Senátu Parlamentu ?eské republiky


OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0