dnes je: 02.06.2020 svátek má: Jarmil

úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (9)

10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
10.12.2019 | OZV č. 2/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 2/2019 o místním poplatku ze ps?
28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016


Rozpočet (77)

16.04.2020 | Rozpočet 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?et 2020
04.03.2020 | Návrh rozpočtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2020
02.01.2020 | SO NV - střednědobý výhled rozpočtu rok 2022 - 2023jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - st?edn?dobý výhled rozpo?tu rok 2022 - 2023


Veřejné vyhlášky (20)

09.04.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozhodnutí hejtmanky Jiho?eského kraje ?. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?ní vzniku požáru
20.03.2020 | Mimořádné opatření - doba pro senioryjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mimo?ádné opat?ení - doba pro seniory
10.03.2020 | Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeníchjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mimo?ádné opat?ení - zákaz návšt?v ve zdravotnických za?ízeních


f05

nezařazené (122)

08.06.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 8.6.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 8.6.2020
29.05.2020 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2019
13.05.2020 | Záměr - pronájem hospodyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Zám?r - pronájem hospody


OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
0